Assessoria laboral

banner-laboralServeis administratius Simon S.L. estarà sempre a la seva disposició per resoldre de forma ràpida i eficaç qualsevol dubte o consulta. Rebrà un assessorament altament professional buscant sempre la màxima confiança amb el client. La tramitació de noves altes d'empreses, liquidacions, etc. serà sempre realitzada amb la màxima rapidesa. Li proposarem els més ràpids sistemes de comunicació utilitzant de manera prioritària les transmissions telemàtiques.

 • Tramitació de pensions, jubilació, viduïtat etc.
 • Confecció de nòmines amb la possibilitat de transmissió per correu electrònic al client (mitjançant la utilització d'un programa totalment gratuït que li permetrà emmagatzemar els rebuts de salaris, consultar i imprimir tantes vegades com calgui)
 • Confecció de resums mensuals de costos laborals
 • Càlcul de liquidacions
 • Actualització de salaris segons Convenis
 • Confecció butlletins de cotització a la Seguretat Social. Sistema XARXA
 • Gestió i tramitació dels parts d'alta, confirmació i baixa d'IT a la Seguretat Social i mútues patronals.
 • Confecció declaracions de retencions d'IRPF treballadors i professionals i resums anuals.
 • Confecció cartes de cessament, sancions, etc ...
 • Presentació telemàtica de cotitzacions, altes, baixes de treballadors, etc ... (Sistema Xarxa)
 • Estudi, confecció i presentació davant les oficines d'ocupació de contractes de treball i pròrrogues. Sol · licitud de subvencions i bonificacions.
 • Remissió per via telemàtica de contractes de treball, pròrrogues, etc ...
 • Control de venciments de contractes temporals
 • Assistència i representació davant els diferents organismes laborals i de la Seguretat Social. Controls i inspeccions de Treball.
 • Confecció, presentació i seguiment d'ajornaments de cotitzacions a la Seguretat Social.
 • Altes i baixes en el Règim Especial de Treballadors Autònoms i altres règims especials.
 • Assessorament general.

banner-presupuesto