Assessoria fiscal - Comptable

asosoria-laboral
Disposar d'un bon assessorament tributari és fonamental per al desenvolupament. Serveis Administratius Simon S.L. li proporcionarà una correcta planificació fiscal i estarà sempre a la seva disposició per resoldre de forma ràpida i eficaç qualsevol dubte o consulta. Estarà sempre informat de les novetats tributàries que puguin afectar la seva activitat.

Serveis administratius Simon S.L. realitza un esforç permanent en formació i reciclatge dels seus socis i col·laboradors

 • Confecció declaracions d'IVA, resums anuals.
 • Pagament a compte de I.R.P.F. empresaris i professionals. Mòduls. Estimació Directa
 • Declaracions anuals de I.R.P.F. i Patrimoni.
 • Declaració recapitulativa d'operacions amb la Comunitat Europea.
 • Intrastat.
 • Declaració d'operacions amb tercers.
 • Impost sobre Activitats Econòmiques.
 • Impost de Plusvàlua Municipal.
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
 • Impost sobre successions i donacions.
 • Ajornament i Fraccionament de deutes tributaris.
 • Atenció de requeriments de l'Administració.
 • Declaracions censals d'inici d'activitat, baixes, variacions, etc ...
 • Estudi i planificació de Successions i Donacions.
 • Assistència a Inspeccions Tributàries.
 • Assessorament i gestió fiscal d'empreses i particulars.
 • Confecció i presentació de despeses comptables oficials.
 • Confecció i presentació de comptes anuals.

banner-presupuesto